Strona główna

Transport międzynarodowy

Nasza firma współpracuje z armatorami morskimi, oferując transport morski (drobnicy morskiej). Oferujemy transport opierający się zarówno na imporcie i eksporcie. Przewóz ładunków odbywa się według warunków Incoterms, w których sprecyzowana jest odpowiedzialność i podział kosztów pomiędzy nadawcą a odbiorcą.